ZAWÓR PRZECIWZAMROŻENIOWY – ANTYZAMROŻENIOWY GZ 1″ do pomp ciepła

219.00 269.3723%
VAT

Instrukcja montażu zaworu  Zawór przeciwzamrożeniowy 791

ZAWÓR PRZECIWZAMROŻENIOWY – ANTYZAMROŻENIOWY GZ 1″ do pomp ciepła

20 w magazynie

Opis

Zastosowanie

Zawór przeciwzamrożeniowyantyzamrożeniowy do instalacji grzewczych/chłodzących z pompą ciepła. Zawór przeciwzamrożeniowyantyzamrożeniowy pozwala chronić zład (układ rur) i samą pompę ciepła przed awariami spowodowanymi zamarznięciem znajdującej się w nich czynnika – np. wody.

W przypadku wyłączenia instalacji w okresie zimowym, jeżeli temperatura czynnika (np. wody) spadnie i osiągnie +3°C, zawór zaczyna się otwierać, umożliwiając wypływ (wyładowanie) czynnika, początkowo w mniejszym zakresie: wypływający czynnik (np. woda) pobierany jest od strony obiegu wewnątrz budynku, mając wyższą temperaturę, zapobiegając w ten sposób zamarznięciu.

Jeśli wypływ (wyładowanie) będzie kontynuowane z powodu niskich temperatur i wyłączonej automatycznej grupie napełniającej, ciśnienie wewnętrzne obwodu spada do zera i osiąga w ten sposób ciśnienie atmosferyczne uniemożliwiający odpływ: zawór przerywający podciśnienie obecny w górnej części korpusu zaworu – otwiera się i umożliwia wlot powietrza, pozwalając na kontynuację odprowadzania czynnika (np. wody).

Obecność automatycznego urządzenia do napełniania obiegu jest zalecana, aby przywracając ciśnienie w układzie obiegu, przywrócić normalne działanie zaworu przeciwzamrożeniowego i warunków pracy systemu. System będzie mógł zostać ponownie uruchomiony autonomicznie – bez ingerencji człowieka.

 

 

Specyfikacja techniczna

-Kuty korpus ze stopu mosiądzu.

-Wykończenie z żółtego mosiądzu;

-Płyny do stosowania: woda;

-Maksymalne ciśnienie statyczne 10 bar (PN 10);

-Maksymalna temperatura medium: 90°C

-Zakres temperatury otoczenia: -30°C do +50°C

-Temperatura medium rozpoczynająca otwieranie: +3°C

-Temperatura medium rozpoczynającego zamykanie: +4°C

-Dokładność: ±1°C

-Możliwość sprawdzenia zaworu przerywającego podciśnienie;

-Możliwość sprawdzenia wkładu do czyszczenia i wymiany czujnika;

Wskaźniki wypływu płynu:

  P   [BAR]     Temperatura zewnętrzna i czynnika   [°C]      Q    [ L/min ]
1 0,5 6
0,2 0,5 2,7
0,05 0,5 1,3

Materiały

Stop miedzi CW617N

Uszczelki: EPDM

Sprężyny: Stal 1.4310 (X10CrNi18-8)

 

 

Wymiary i spadki ciśnień

 


[*] wliczając nakrętkę i uszczelnienie

 

 

Instalacja i montaż

  1. Instalację zaworu może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel !
  2. Sprawdź, czy płyn i rury są czyste.
  3. Montaż wyłącznie w pozycji pionowej z wkładem skierowanym w dół.

Optymalnym miejscem montażu jest – na zewnątrz budynku, przy najniższy możliwy punkcie instalacji rurowej, blisko pompy ciepła.

Zaleca się:

– Przygotować mały kanał do odprowadzania wypływającej cieczy.

– Przygotować pokrywę chroniącą zawór przed śniegiem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego w miesiącach letnich; unikać izolowania (pokrywania zaworu izolacją), która zmieniłoby jego funkcjonalność.

– Zapewnić montaż dodatkowych dwóch zaworów odcinających.

Zachowaj minimalną wysokość od podłoża wynoszącą 15 cm od najniższego punktu zaworu, aby zapobiec gromadzeniu się lodu w punkcie kapania wody.

Zaleca się zamontowanie dwóch zaworów przeciwzamrożeniowych, jednego na zasilaniu, a drugiego na powrocie; w przeciwnym razie (obieg) rura, która tego zaworu nie będzie posiadała, nie będzie opróżniona i będzie mogła ulec uszkodzeniu przez ewentualne zamrożenie. Zachowaj odległość co najmniej 20 cm (w poziomie) pomiędzy dwoma zainstalowanymi zaworami.

 

 

 

Zastosowanie w trybie ogrzewania (zima)

  1. Praca prawidłowa (normalna)  Układ z prawidłowym ciśnieniem. Nie ma ryzyka zamarznięcia układu rur.
  2. System WYŁĄCZONY z powodu braku napięcia Układ ciśnieniowy (z automatyczną grupą napełniającą). Spada temperatura płynu; gdy osiągnie +3°C, zawór zaczyna się otwierać i wypuszcza wodę. Wypływ czynnika trwa do momentu, aż temperatura płynu w rurze ponownie wzrośnie do +4°C.
  3. Powrót do prawidłowego działania Po przywróceniu zasilania elektrycznego pompa ciepła wznawia pracę; odprowadzana woda była uzupełniona przez automatycznego grupę  napełniającą. Kiedy temperatura płynu w rurach wzrasta i osiągnie +4°C, zawór  przeciwzamrożeniowy zamyka odpowietrzanie i system powraca do normalnej prawidłowej pracy.
  4. Długotrwałe wyłączenie (przestoje) systemu W przypadku braku automatycznego urządzenia do napełniania. Jeżeli po dłuższym czasie temperatura utrzymuje się poniżej +3°C,  system nie znajduje się już pod ciśnieniem. Zawór przeciwzamrożeniowy umożliwia kontynuację spustu, aż do opróżnienia instalacji, dzięki zaworowi przerywającemu w górnej części, który umożliwia wejście powietrza do układu. W tym stanie po przywróceniu napięcia w systemie trzeba będzie go wypełnić ręcznie !

Zastosowanie w trybie chłodzenia (lato)

Praca prawidłowa (normalna) Układ z prawidłowym ciśnieniem. W tym trybie temperatura płynu musi być wyższa niż +4°C. W tej temperaturze zawór przeciwzamrożeniowy nie interweniuje.

 

 

Serwis i konserwacja

Zamknąć zawory odcinające przed i za zaworem przeciwzamrożeniowym,  aby uniknąć opróżnienia instalacji z czynnika.

 

A – Nakrętka zaworu przerywacza podciśnienia

B – Zamykacz zaworu przerywacza podciśnienia

C – Korpus

D – Sprężyna bezpieczeństwa (CIEMNIEJSZA) !

E – Tarcza centrująca

FElement termoczuły firmy Vernet FRANCJA

G – Migawka

H – Sprężyna napięcia wstępnego (JAŚNIEJSZA) !

I – Tuleja – nakrętka

 

Wkład z możliwością przeglądu i czyszczenia oraz wymiany czujnika. Odkręć tulejkę (I) w dolnej części, przystępując do wyjmowania komponentów.

Przy zamontowanym zaworze w pozycji pionowej, należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie upuścić elementów z wnętrza zaworu na ziemię.

Podczas ponownego montażu podzespołów należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy montaż sprężyny zabezpieczającej (D), która ma ciemniejszy kolor i sprężyny napięcia wstępnego (H) w kolorze jaśniejszym.

Po zakończeniu czynności konserwacyjnych, przed ponownym montażem podzespołów, sprawdzić czystość O-ringów i w razie potrzeby dokonać ich regeneracji poprzez smarowanie smarem silikonowym. Po włożeniu komponentów do zamówienia jak pokazano na rysunku, przykręcić tuleję (I) – stosując moment dokręcający 20 Nm.